Water techniek en beregening

Watertechniek

De computer kan direct worden aangesloten op een buitenkraan en regelt verder na instelling de besproeiing zelf. Om het milieu niet onnodig te belasten bestaat ook de mogelijkheid om een waterbron te laten boren, zodat het beregeningswater van het grondwater afkomstig is. Door dit te doen verspillen wij niet ons leidingwater en werken wij mee aan een bewuster milieu.

Beregening

De zomers lijken in Nederland steeds droger te worden. De kans bestaat dat u na uw vakantie thuiskomt en een sterk verdroogde tuin aantreft. Door het aanbrengen van een computergestuurde beregeningsinstallatie of druppelbevloeiing kunt u dit voorkomen. De installatie kan zo worden ingesteld dat uw tuin op de juiste tijden water krijgt.