Deuren en Kozijnen

Verschillende typen

Deuren en ramen zijn naar functie te verdelen in binnen-, buiten- en speciale typen. Per definitie scheiden deuren en ramen twee ruimten met eenzelfde of verschillende soort functie binnen een gebouw, zoals tussen woonkamer en keuken. Met oog voor detaillering, materialen en uitvoering staat het timmerwerk van Defra garandeert voor een hoge kwaliteit.

Kozijnen en ramen

Kozijnen spelen een belangrijke rol in het uiterlijk van het gevelbeeld. Het is bij de plaats waar een architect zich van zijn beste kant kan laten zien in het samenbrengen van functionele eisen (veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid), vormgeving en bouwkundige details.

Deuren

Speciale deuren, bijvoorbeeld een brandwerende deur moet aan zwaardere eisen voldoen dan gewone vlakke en massief houten binnendeuren. Voor deuren gelden hoge eisen ten aanzien van de vormvastheid en het werken in lengte en breedte richting onder invloed van verschillen in de luchtvochtigheid.