Privacy Statement

Inleiding

Hoveniersbedrijf Facilitel en Defra Timmer- en bouwbedrijf zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij vinden het erg belangrijk dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we toe hoe wij hiermee te werk gaan. Heb je hier vragen over, stel ze dan gerust. Je kunt ons bereiken op info@defra.nl

Persoonsgegevens die we verwerken

Hoveniersbedrijf Facilitel en Defra Timmer- en bouwbedrijf verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@defra.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel we persoonsgegevens verwerken

Je te kunnen bellen, WhatsAppen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaart worden dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met info@defra.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

We verkopen jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.

Google analytics
We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in
Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen
van gegevens’ met Google staat uit.

Gegevens inzien, aanpassen, of verwijderen

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hoveniersbedrijf Facilitel en Defra Timmer- en Bouwbedrijf
en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van
jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde
organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming
of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@defra.nl.
We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek.

Cookies verwijderen
De toestemming die je hebt gegeven aan Hoveniersbedrijf Facilitel en Defra Timmer- en bouwbedrijf voor het plaatsen en uitlezen van cookies,
kun je te allen tijde intrekken door je browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert
en/of door alle in jouw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen.
Je moet er wel rekening mee houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben
dat bepaalde onderdelen van de websites en/of applicaties niet of niet goed meer werken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hoveniersbedrijf Facilitel en Defra Timmer- en bouwbedrijf nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@defra.nl