Drainage

Wateroverlast verhelpen

Vaak kan wateroverlast een groot probleem geven in uw tuin. Niet alleen voor u, maar ook vele soorten beplanting. Met name in nieuwbouwwijken is deze wateroverlast vaak een groot probleem. Oorzaak hiervan kan zijn dat tijdens de bouw de grond te dicht is aangereden door bijvoorbeeld zware bouwmachines. Het is dan ook van belang dat het bodemleven snel weer op gang komt. De beste start is dan zeker het aanbrengen van drainage in een schelpenbed.

Foto's